//cdn.glob also.com/senexsensor/banner-12.jpg
//cdn.glob also.com/senexsensor/banner-21.jpg
//cdn.glob also.com/senexsensor/banner-33.jpg

Về Senex

Thâm Quyến Maxonic tự động kiểm soát Công ty TNHH Senex Chi nhánh là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Maxonic.Năm 1995, American Senex thành lập doanh nghiệp tại Quảng Châu.Maxonic mua lại Quảng Châu Senex vào năm 2013, sau đó Senex trở thành thương hiệu quốc gia trong ngành cảm biến. Senex chuyên về Nghiên cứu & Phát triển các cảm biến áp suất, bộ truyền áp suất chênh lệch và dụng cụ đo nhiệt độ.Nó là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia trong sản xuất và bán hàng.

  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp

  • Số lượng nhân viên

  • Thành lập năm 1995

Tìm hiểu thêm

Tin tức